تکمیل اطلاعات شخصی و انتخاب دامنه

{دامنه دلخواه خود را جستجو و انتخاب نمایید }

دامنه (Domain) همان آدرس وبسایت است که در واقع به عنوان نام وبسایت یا نام فروشگاه شناخته می شود و متعلق به صاحب سایت می باشد. (مثال: asistore.ir به عنوان دامنه وبسایت شرکت اسیستور شناخته می شود.) توجه داشته باشید که تنها مجاز به استفاده از حروف ، اعداد و خط فاصله می باشید، و استفاده از تقطه (.) یا (_)غیر مجاز می باشد، همچنین انتخاب دامنه دو حرفی امکان پذیر نمی باشد

 

{برای ثبت نهایی فرم اطلاعات شخصی را تکمیل نمایید}

نام فارسی (الزامی)

نام لاتین (الزامی)

نام خانوادگی همراه پسوند فارسی (الزامی)

نام خانوادگی همراه پسوند لاتین (الزامی)

نام پدر (الزامی)

کد ملی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره موبایل (الزامی)

آدرس محل سکونت (الزامی)

نام فارسی فروشگاه (الزامی)

دامنه انتخابی فروشگاه (الزامی)